Kuinka haen?

Näin haet opiskelemaan

“Haen ensimmäistä
opiskelupaikkaani”

Hae opiskelemaan päävalinnassa.

Päävalinnassa opiskelupaikkaa voivat hakea ylioppilaat ja muut korkeakoulukelpoiset. Lue tarkat ohjeet hakemisesta ja valintaperusteista humanistisen tiedekunnan verkkosivuilta.

Hakuaika on 3.3. – 1.4.2014.

Tutustu hakukohteisiin.

 

“Minulla on jo
korkeakouluopintoja”

Hae opiskelemaan erillisvalinnassa.

Erillisvalinnassa opiskelupaikkaa voi hakea aiempien korkeakouluopintojen perusteella.

Alemman korkeakoulututkinnon pohjalta voi hakea suoraan maisterikoulutukseen. Hakuaika päättyy 1.4.2014. Intercultural Communication -maisteriohjelman haku päättyy 15.1.2014. Music, Mind and Technology -maisteriohjelman sekä Music Therapy -maisteriohjelman haku päättyy 14.2.2014. Lue tarkat ohjeet hakemisesta ja valintaperusteista humanistisen tiedekunnan verkkosivuilta.

Avoimen yliopiston väylähaku tarkoittaa opiskelupaikan hakemista avoimessa yliopistossa tehtyjen opintojen perusteella. Hakuaika päättyy 1.4.2014.

Vähimmäisvaatimuksena on haetun pääaineen tai sen lähiaineen perusopintojen suorittaminen vähintään hyvällä arvolauseella. Joissain oppiaineissa edellytetään myös aineopintoja. Pelkkään kandidaatintutkintoon on jatkuva haku, mikäli kaikki tarvittavat suoritukset on jo tehty avoimessa (maturiteettia lukuunottamatta). Lue tarkat ohjeet hakemisesta ja valintaperusteista humanistisen tiedekunnan verkkosivuilta.

Tutustu hakukohteisiin.